Kodukord

TARTU LIIKLUSLINNAKU KODUKORD

 • Reeglid kehtivad kõikidele liikluslinnakus viibijatele!
 • Lapsi saatvad isikud peavad tutvustama reegleid lastele ja tagama nende järgimise.
 • Enne liiklema asumist annab liikluslinnaku töötaja juhised liiklemiseks ja tutvustab liikluseeskirju. Liikluslinnakus liigeldakse liikluseeskirjade järgi! Keelatud on sõidukitega üksteise rammimine ja muu tahtlik lõhkumine.
 • Sõiduki tehnilise rikke korral hüüa liikluslinnaku töötajat. Ära välju autost enne abi saabumist!.
 • Ära mine söögi ja joogiga liiklusalale!
 • Liikluslinnakus ei tohi olla välisjalanõudes, üleriietes ega paljajalu.
 • Liikluslinnakus viibivad lapsed on peo tellija või saatja vastutusel, kuid alati on kohal ka töötaja, kes vajadusel suunab ja abistab.
 • Kuni nelja aastane laps liikleb linnakus täiskasvanud saatjaga.
 • Liikluslinnak ei vastuta võimalike vigastuste või muude terviserikete eest, mis linnakus viibimisel võivad tekkida, ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 • Liikluslinnak ei vastuta külastajate isiklike asjade eest.
 • Liikluslinnaku sõidukite, mängude jm inventari rikkumisel või lõhkumisel palume sellest koheselt informeerida liikluslinnaku töötajat. Liikluslinnakul on õigus nõuda tahtlikult lõhutud asjade väljamaksmist.
 • Liikluslinnakus on alkoholi tarvitamine ja joobes viibimine rangelt keelatud!  
 • Liikluslinnakul on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi meie sisekorra eeskirju või rikuvad tahtlikult inventari ja/või tülitavad teisi linnaku külastajaid.

.